Przedszkole jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza. Zgromadzenie to powstało z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego w 1895 roku.

Zgodnie z myślą Założyciela Siostry Pasterzanki pomagają ludziom poszukiwaniu Boga na drogach codziennego życia. Przez pracę, modlitwę zwyczajne proste życie świadczą  o radości płynącej z wiary i miłości Boga i bliźniego. Jedną z form posługi Sióstr Pasterzanek jest prowadzone Przedszkole w Gdańsku Brzeźnie.

Otaczamy opieką powierzone nam dzieci, dbając o ich dobre wychowanie religijne i społeczne, rozwój psychoruchowy, intelektualny i moralny.

Patronem Przedszkola jest św. Antoni z Padwy stąd POKÓJ I DOBRO to wartości priorytetowe przedszkola. Przez katechezę i modlitwę pomagamy dzieciom w poznawaniu Boga, w dojrzewaniu do wiary, nadziei i miłości.